AnasayfaSatış Sözleşmesi

Satış Sözleşmesi

SÖZLEŞME

UYARI:

İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi 12 punto ve koyu fontta çıktı alarak okuyunuz. Ayrıca; internet sitemize üye olan ve hizmetlerden yararlanan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır.

İşbu sözleşme 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, diğer hususlar için TTK hükümleri geçerli olacaktır ve özel maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

TANIMLAR

ALICI; İşbu sözleşme ile marka başvurusu yapmak isteyen veya mevcut marka hakkına ilişkin Türk Patent Enstitüsü (TPE) nezdinde veya noterler vasıtasıyla işlem yapmak isteyen veyahut herhangi bir hakkı ihlal edildiği kanaatiyle üçüncü kişilere ait marka başvurularına itiraz etmeyi amaçlayan gerçek veya tüzel kişi tacir.

SATICI; İşbu sözleşme ile web sitesinden belirtilen hizmetlerden yararlanmak isteyen Alıcılara marka-patent konularında danışmanlık veren tüzel kişi tacir.

MADDE 1- KONU

Bu Sözleşme, ALICI 'nın, mobil cihazındaki uygulama ile işlem yaptığı halleri de kapsamak üzere SATICI' ya ait www.markatescilsepeti.com elektronik ticaret internet sitesinde ("İNTERNET SİTESİ") sipariş vererek satın almak istediği aşağıda belirtilen hizmetlerin ALICI' ya satışı-teslimi ve diğer hususlara ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. ALICI, bu Sözleşmeyi İNTERNET SİTESİ' nde onayladıktan sonra sipariş verdiği Hizmet(ler)'in bedeli ve masrafları seçtiği ödeme yöntemi ile tahsil olunur.

Madde 2 – TARAFLAR

2.1. SATICI BİLGİLERİ

Unvanı : Marka Tescil Sepeti

Adres : 29 Ekim Cad. No 9 Vizyon Park Ofis Blok 4 D 701 Bahçelievler - İstanbul

Telefon :0216 345 45 21

Fax :0216 345 45 62

E-Posta :[email protected]

2.2. ALICI BİLGİLERİ

Alıcının siteye üye olurken ya da sipariş esnasında kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır. SATICI, yanlış bilgi giren üyenin sorumluluğunu kabul etmez.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU HİZMET, ÜCRET VE ÖDEME BİLGİLERİ

3.1- Türk Patent Enstitüsü’ne müracaat işlemleri hizmet bedeli ve Enstitü hesaplarına yatırılması gereken harç yatırıldıktan sonra başlayacaktır.

3.2- Enstitü tarafından marka başvurusu, itiraz, itiraza karşı görüş, adres değişikliği, devir, marka yenileme, unvan değişikliği, marka tescil kararı çıktığında belgeye sahip olabilmek için ödenmesi gereken harçlar ALICI’ ya ait olup bu harç tutarı Türk Patent Enstitüsü tarafından belirlenmektedir. Bu işlemlere ilişkin hizmet bedelleri SATICI tarafından ayrıca tahsil edilmektedir. Hizmet bedellerine ilişkin tutarlar, ürün açıklamasında yer almaktadır. Tescilin itirazlar ya da çeşitli sebeplerden uzaması ve Türk Patent Enstitüsünün tescil harçlarında artış yapması durumunda oluşan farklar ALICI’nın sorumluluğundadır. Marka Tescil Sepeti sitesinde yayınladığı harçlarla ilgili ücret listesini TPE internet sitesinden almaktadır. Başvurunun tescil ile sonuçlanması durumunda enstitünün talep ettiği güncel harç tutar ı ALICI’ ya bildirilecektir. Bildirime rağmen tescil harçlarının zamanında ödenmemesinden doğacak sorumluluk ALICI’ ya aittir.

3.3- Ücretsiz marka araştırma işlemi bağlantılı ve aynı sınıftaki beş (5) marka araştırması için geçerlidir. Daha fazla sayıda marka araştırması ek ücrete tabidir.

3.4- Markanın reddi halinde enstitü kararlarına yapılacak itirazlarda itiraz harcı ve itiraz ücretleri ALICI’ ya aittir.

3.5- Vekillik ücretleri kredi kartı ya da banka havalesi yolu ile başvuru öncesi alınır. Başvurunun enstitü tarafından reddi ve benzeri sebeplerden vekillik ücretleri iade edilmez

3.5- Alıcıya tebligatlar yukarıda verdiği bilgiler üzerinden yapılacaktır. Adres, telefon ve e-posta adresinde yapılacak değişikliklerinin yazılı olarak Marka Tescil Sepeti’ ne bildirilmemesi halinde kanuni tebligat adresi olarak ilk kayıt bilgileri kullanılacaktır.

Madde 4- ALICI'NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

Markalar 556 sayılı KHK ve TPE resmi prosedürleri gereğince ortalama 3-4 ay içerisinde resmi markalar bülteninde yayına çıkmakta, bültende 3 ay boyunca askıda kalmakta ve itiraz olmaması halinde 1 - 2 ay içerisinde tescil kararı çıkmaktadır. Karar sonrası tescil harcı yatırıldıktan sonra ortalama 1 ay içerisinde enstitü tarafından onaylı marka tescil belgeleri sahiplerine ulaştırılmaktadır. Bu süreçlerden ötürü marka tescil işlemlerinin sonuçlanması yine ortalama 10 ay sürmektedir. Bu sürelerin değişimi tamamen TPE inisiyatifinde olup ALICI, süre değişikliğinden dolayı SATICI’dan hiçbir ad altında maddi-manevi hak talep etmeyeceğini gayri kabili rücu olmak üzere kabul beyan ve taahhüt eder.

Marka başvurusuna ilişkin logo, sipariş esnasında ALICI tarafından eklenencek

Madde 5- CAYMA HAKKI

İşbu sözleşmenin imzalanması ve ALICI’ya onay mailinin gönderilmesi ile hizmet akti kurulmuş olup, işin niteliği gereği satıcı borcunu gereği gibi ifa ettikten sonra ALICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

Madde 6- GENEL HÜKÜMLER

6.1- ALICI, madde 3'te belirtilen sözleşme konusu hizmet veya hizmetlerin temel nitelikleri, ücretleri, masrafları ve ödeme şekline ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

6.2- SATICI, işbu anlaşmanın imzalanmasından sonra gerçeleşecek işlemler ve yasal prosedürle ilgili olarak ALICI’yı telefonla yazılı veya sözlü, sms, veya e-mail yoluyla bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu bildirimin yapılmadığına ilişkin iddialarda SATICI tarafından tutulan kayıtlar münhasır delil niteliğindedir ve başkaca delil ileri sürülemez.

6.3- Her hangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI hizmet verme yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6.4- SATICI, mücbir sebepler veya internet kesintisi, iletişimin kesilmesi, sitenin çökmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde veremez ise, durumu ALICI 'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI hizmetin iptal edilmesini ve / veya hizmet verme süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI' nın talep etmiş olduğu hizmeti iptal etmesi halinde ödediği tutar 7 iş günü içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

6.5- İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp online ortamda “kabul ediyorum” butonunun onaylanmasıyla geçerlilik kazanır.

MADDE 7- SİTE GENEL HÜKÜMLER

7.1- SATICI talep ettiğiniz hizmetleri temin etmede azami gayreti gösterecektir, yine de SATICI’dan kaynaklanmayan nedenlerle gerçekleştirilememesi halinde, durumu ALICI’ya madde 6.2’de belirtilen iletişim seçeneklerinden biri aracılığı ile bildirip "hizmetin ertelenmesi” ya da "söz konusu hizmetin tamamen iptal edilmesi" gibi sizin talebiniz doğrultusunda hareket eder. Hizmetin ertelenmesinin talebi halinde temin edilemeyen hizmet ya da hizmetlerin bedeli geri ödenir. Hizmetin tamamen iptal edilmesinin talep edilmesi durumunda ise ödemenin tamamı alıcıya geri ödenir. Geri ödeme kredi kartlı alışverişlerde para iadesi, ya da gönderilen havalenin geri gönderilmesi şeklinde yapılır. Bu karşılıklı anlayış SATICI’ nın müşteri memnuniyeti ve kalite politikasının ürünüdür.

7.2- Sitede yer alan hizmet bilgileri geniş çaplı araştırmalar yapılarak, uzmanlarına danışılarak, gerekli kaynaklar araştırılarak hazırlanmıştır.

7.3- Hizmetlerimiz sadece internet yolu ile satılabilmektedir. SATICI, site içi düzenlemeler, yoğunluktan dolayı sistem çökmesi sonucu sorun giderimleri vb. sebeplerden üyelerine haber vermeksizin alışveriş trafiğini geçici bir süre veya tamamen durdurabilir.

Madde 8- ALICI'NIN KANUNİ BAŞVURU YOLLARI - YETKİLİ YARGI MERCİLERİ

Bu Sözleşme çerçevesinde meydana gelen uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu İcra Daireleri ve Mahkemeleri yetkilidir.

ALICI, işbu Sözleşmede ve İnternet Sitesinde yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Hizmet/Hizmetlerin temel özellik-nitelikleri, ücret, masraf, ödeme şekli, SATICI ve satışa konu Hizmet ile ilgili diğer tüm ön bilgiler ve elektronik iletişim koşulları dahil işbu sözleşmede yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İNTERNET SİTESİ'nde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek Hizmeti sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini gayri kabili rücu olmak üzere kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

*Gerek söz konusu ön bilgilendirmeler, gerek bu Sözleşme, ALICI'nın SATICI'ya bildirdiği yukarıdaki elektronik posta (e-mail) adresine de gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi sipariş özeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır.