İlan edilen marka yayınına itiraz işlemi

Yayına çıkmış bir markanın sizin markanıza benzerlik oluşturması durumunda daha sonra hak kayıplarına uğramamak için yayına itiraz edilmesi gerekmektedir. Bu konuda profesyonel hizmet veren ve bünyesinde avukatların da olduğu firmamızı tercih ederek en etkili itirazı hazırlayabilirsiniz.

AnasayfaMarka Yayınına İtiraz

Marka Yayınına İtiraz

Marka başvurularının şekli incelemeden geçmesi durumunda esasa ilişkin inceleme aşamasına geçilir. Marka yayınına itiraz, markanın tescili istenilen sınıf veya sınıflarda daha önce başvurusu yapılmış veyahut tescilli aynı veya benzer bir marka bulunması halinde, önceden başvurusu veya tescili gerçekleşmiş marka sahipleri adına itiraz edilmesi işlemidir.

Markalar Resmi Marka Bülteninde 2 aylık bir süreyle ilan edilerek yayına çıkar. Yayına çıkan markaya itiraz işleminin hangi durumlarda yapılabileceği “556 Sayılı KHK” ve “556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik “te düzenlenmiştir. Sizin de tescilli markanız veya daha önceden yapılmış marka tescil başvurunuz var ise KHK’de belirtilen sebeplerin varlığı halinde sizin için marka yayınına itiraz edebilir ve kötü niyetli ve markanızla iltibasa sebebiyet veren başvuruları sonuçsuz bırakabiliriz.

Bültende çıkan yayınların markanıza benzerliğinin tespit edilmesi için marka izleme hizmetimizden de faydalanabilirsiniz.

Marka Adı
  • Hizmet Detayı
  • Enstitü Harç Ücreti
  • 407.00 TL
  • Hizmet Bedeli
  • 4500.00 TL + KDV
  • Genel Toplam
  • 4500.00 TL

Harç ücretleri TPE hesaplarına ödenmelidir. Sipariş sonrası hesap bilgileri size iletilecektir.